logo JMK

- Akce "Doplnění výstroje, výzbroje zásahové jednotky" v roce 2016 je spolufinancována z prostředků JMK

- Akce "Nákup komunální techniky" je spolufinancována z Programu rozvoje venkova JMK 2017

- Akce "Modernizace plynové kotelny v ZŠ Želetice" je spolufinancována z Programu rozvoje venkova JMK pro rok 2018

- Akce "Modernizace veřejného osvětlení v obci Želetice" je spolufinancována z Programu rozvoje venkova JMK pro rok 2019 

EU

Projekt "Oprava chodníku v Želeticích" je spolufinancován z prostředků EU

Projekt Zvýšení kvality odborného vzdělávání na ZŠ Želetice je spolufinancován z prostředků EU 

logo

Znojemské vinařství

Vinařství

Daníž

AGRA Horní Dunajovice a.s.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poplatek za tuhý komunální odpad zůstává pro rok 2018 ve stejné výši, tj. 500,- Kč/osobu. Můžete hradit hotově v kanceláři obecního úřadu nebo na účet obce 1581875319/0800 (Česká spořitelna, a.s.) s uvedením jména do poznámky.

Stránka

Obecní úřad - DOVOLENÁ


Oznamujeme občanům, že obecní úřad Želetice bude od 1.7. do 12.7.2019 uzavřen z důvodu dovolené.


26. 6. 2019

Poděkování - otevřené sklepy Bílé jámy Želetice


Jménem vinařů a organizátorů akce otevřených sklepů Bílé jámy Želetice děkujeme všem návštěvníkům za hojnou účast, skvělou atmosféru a příjemně strávený den. Děkujeme a těšíme se příští rok 20.6.2020 opět na viděnou !   


25. 6. 2019

E.ON - oznámení o přerušení dodávky elektr.energie


Společnost E.ON oznamuje, že dne 20.8.2019 od 7:30 do 15:30 hod. bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Želetice.


24. 6. 2019

Informace o odpadech v naší obci za rok 2018


Vážení občané, 

důvodem, proč muselo v naší obci dojít k navýšení poplatku za svoz směsného komunálního odpadu je neustálé zvyšování nákladů za svoz odpadů. Zastupitelstvo obce se touto problematikou zabývá dlouhodobě (pořízení kompostérů do domácností, navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad v obci, seznámení občanů s problematikou třídění odpadů atd.). Nyní máme potvrzeno v následujících grafech od společnosti EKO-KOM, že problém je na naší straně. Z monitorovaných obcí na Znojemsku máme výrazně nejvyšší množství vyvezeného směsného komunálního odpadu, a to 293 kg/obyvatele/rok !!! Tabulka 24 ukazuje v naší obci nárůst množství směsného komunálního odpadu o 20%. Tato čísla jsou alarmující především proto, že naše obec je dle tabulky 19 zároveň na prvním místě v množství vytříděného odpadu, což ukazují také tabulky jednotlivých komodit - vytříděný plast, papír a kov jsme v nadprůměru, u skla jsme těsně v průměru. Zjednodušeně řečeno - jsme jednou z obcí s největším množstvím odpadu na obyvatele/rok !!!  

Domácnosti v naší obci v průběhu podzimu obdrží další pomůcky ke třídění odpadu, je ale především na každém z nás, jednotlivcích a rodinách, jak se k tomuto problému postavíme. Jednou z priorit je kromě vytřídění plastů, skla, papíru a kovů, především striktní oddělení biologického odpadu od komunálního využíváním domácích kompostů, či dodaných kompostérů a dále pak oddělení stavební sutě, kterou je možné vyvézt do kontejneru u Boučků.    

Odpady 2018 dle komodit       


6. 6. 2019

Ztracené klíče


V parku se našly klíče, komu chybí, ať se přihlásí na obecním úřadě. 


6. 6. 2019

Informace o konání akce - Výrovická přehrada


Oznamujeme občanům, že ve dnech 13. 6. 2019 - 16.6.2019 se bude konat v autocampu Výr u Výrovické přehrady akce Spirit Base Festival 2019.  


5. 6. 2019

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Želetice-souhrn


VÝSLEDKY VOLEB do Evropského parlamentu v obci Želetice

Počet voličů v obci: 229

Volilo voličů: 62

Volební účast: 27,07 % 

Výsledky hlasování:

1. ANO 2011: 22 hlasů 

2. Česká pirátská strana: 8 hlasů

3. Komunistická strana Čech a Moravy: 7 hlasů

4-5.

Koalice STAN, TOP 09: 5 hlasů

Křesťanská demokratická unie (KDU ČSL): 5 hlasů

6-7.

Občanská demokratická strana: 4 hlasy

Svoboda a přímá demokracie-T.Okamura (SPD): 4 hlasy 

8. Moravané: 3 hlasy

9. Česká strana sociálně demokratická: 2 hlasy

10-11.

Koalice Rozumní, ND: 1 hlas

Moravské zemské hnutí: 1 hlas 


27. 5. 2019

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Želetice


27. 5. 2019

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM - Tříkrálová sbírka


Drazí občané, jménem OBLASTNÍ CHARITY ZNOJMO děkujeme všem, kteří přispěli koledníkům do pokladniček Tříkrálové sbírky 2019 na pomoc potřebným na Znojemsku. V naší obci se vybralo 10.252,- Kč. 

Letáček - poděkování za Tříkrálovou sbírku


31. 1. 2019

Kalendář svozu odpadů 2019


10. 1. 2019

Stránka