logo JMK

- Akce "Doplnění výstroje, výzbroje zásahové jednotky" v roce 2016 je spolufinancována z prostředků JMK

- Akce "Nákup komunální techniky" je spolufinancována z Programu rozvoje venkova JMK 2017

- Akce "Modernizace plynové kotelny v ZŠ Želetice" je spolufinancována z Programu rozvoje venkova JMK pro rok 2018

- Akce "Modernizace veřejného osvětlení v obci Želetice" je spolufinancována z Programu rozvoje venkova JMK pro rok 2019

- Akce "Obchod Želetice" v roce 2020 je spolufinancována z prostředků JMK 

EU

Projekt "Oprava chodníku v Želeticích" je spolufinancován z prostředků EU

Projekt Zvýšení kvality odborného vzdělávání na ZŠ Želetice je spolufinancován z prostředků EU 

logo

Znojemské vinařství

Vinařství

Daníž

AGRA Horní Dunajovice a.s.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Péče o veřejné prostranství:

  • Výchozím koncepčním materiálem je studie na úpravu obce (zpracovatel Ing. Řezáčová). Dle tohoto projektu se začaly realizovat úpravy v centru obce. Dva pracovníci se starají o základní úpravu, občané se starají o své předzahrádky a také o veřejná prostranství.
  • V posledních letech bylo vysázeno kolem 2500 jehličnanů a několik ovocných stromů.
  • Byla zakoupena technika na úklid obecních cest a chodníků.
  • V roce 2014 proběhla rekonstrukce chodníků "na kopci".
  • Za přispění odboru životního prostředí byl v minulých letech proveden řez v lipové aleji a postupně vysázena nová lipová alej.
  • Zámecký park - bývalým zámeckým parkem protéká potok Křepička. Obnova parku začala na konci roku 1999. Park byl naprosto neprůchodný. Byly likvidovány náletové dřeviny.  Projekt vypracovala Ing. Janičková z Brna. Dnešní podoba - cestičky, lavičky, mlýnský náhon, rybníček, parkový trávník.. První stromy byly vysázeny v roce 2003 po více jak 70 letech. Na tuto výsadbu daroval pan senátor Vladimír Železný svůj senátorský plat. Vysázení stromů mělo slavnostní ráz vzhledem ke skutečnosti, že obec získala v roce 2003 titul "Vesnice roku 2003 Jihomoravského kraje". První strom vysázel hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek - LÍPA OLIVEROVÁ, další pak senátor Vladimír Železný - SLIVOŇ TŘEŠŇOVÁ "NIGRA", starosta obce Miroslav Bazal - PLATAN JAVOROLISTÝ,  pan farář Josef Srna - JAVOR KLEN, ředitel základní školy Ivo Svoboda - JAVOR KLEN, místostarosta obce Rostislav Čapoun - JAVOR KLEN, Josef Zwieb (Agra Horní Dunajovice a.s.) - JAVOR MLÉČ "LOLBERGII" a Ing. Jiří Perný (Agroservis a.s. Višňové) - JAVOR MLÉČ "LOLBERGII".                                              
  • V současné době je ukončena rekonstrukce parku, která proběhla v roce 2015 - byly prořezány a vykáceny staré a nebezpečné stromy, byla provedena nová výsadba, založeno broukoviště pro vzácné druhy brouků. Byla nainstalována informační tabule s popisem jednotlivých druhů hmyzu vyskytujích se v místním parku.