logo JMK

- Akce "Doplnění výstroje, výzbroje zásahové jednotky" v roce 2016 je spolufinancována z prostředků JMK

- Akce "Nákup komunální techniky" je spolufinancována z Programu rozvoje venkova JMK 2017

- Akce "Modernizace plynové kotelny v ZŠ Želetice" je spolufinancována z Programu rozvoje venkova JMK pro rok 2018

- Akce "Modernizace veřejného osvětlení v obci Želetice" je spolufinancována z Programu rozvoje venkova JMK pro rok 2019 

EU

Projekt "Oprava chodníku v Želeticích" je spolufinancován z prostředků EU

Projekt Zvýšení kvality odborného vzdělávání na ZŠ Želetice je spolufinancován z prostředků EU 

logo

Znojemské vinařství

Vinařství

Daníž

AGRA Horní Dunajovice a.s.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Data z Veřejné databáze ČSU        
             
   Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu    
  Želetice - obec/město (okr. Znojmo)   Období:  26.3.2011
             
    Celkem muži ženy  
  Obyvatelstvo  celkem 274 134 140  
  z toho rodinný stav svobodní, svobodné 103 56 47  
  ženatí, vdané 118 61 57  
  rozvedení, rozvedené 21 12 9  
  vdovci, vdovy 32 5 27  

 

Data z Veřejné databáze ČSU        
             
   Obyvatelstvo podle věku      
  Želetice - obec/město (okr. Znojmo) Období:  26.3.2011
             
    Celkem muži ženy  
  Obyvatelstvo celkem 274 134 140  
  z toho ve věku 0 - 14 40 19 21  
  15 - 19 17 9 8  
  20 - 29 28 13 15  
  30 - 39 41 21 20  
  40 - 49 39 22 17  
  50 - 59 32 17 15  
  60 - 64 29 14 15  
  65 - 69 19 7 12  
  70 - 79 17 7 10  
  80 a více let 12 5 7  

 

Data z Veřejné databáze ČSU        
             
   Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání    
  Želetice - obec/město (okr. Znojmo)   Období: 26.3.2011  
             
    Celkem muži ženy  
  Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 234 115 119  
  z toho
 podle stupně vzdělání
bez vzdělání 1 - 1  
  základní včetně
neukončeného
70 23 47  
  střední vč. vyučení
(bez maturity)
98 63 35  
  úplné střední
(s maturitou)
44 18 26  
  nástavbové
studium
3 - 3  
  vyšší odborné
vzdělání
1 - 1  
  vysokoškolské 14 9 5  

 

 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity      
Želetice - obec/město (okr. Znojmo)   Období:  26.3.2011
           
  Celkem muži ženy
Ekonomicky aktivní celkem 123 71 52
v tom: zaměstnaní 110 64 46
z toho podle postavení v zaměstnání zaměstnanci 75 42 33
zaměstnavatelé 2 - 2
pracující na vlastní účet 21 16 5
ze zaměstnaných pracující důchodci 3 3 -
ženy na mateřské dovolené 1 - 1
nezaměstnaní 13 7 6
Ekonomicky neaktivní celkem 138 57 81
z toho nepracující důchodci 77 30 47
žáci, studenti, učni 43 20 23
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 13 6 7

 

Data z Veřejné databáze ČSU        
             
   Obyvatelstvo podle náboženské víry      
  Želetice - obec/město (okr. Znojmo) Období: 26.3.2011  
             
    Celkem muži ženy  
  Obyvatelstvo celkem 274 134 140  
  Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti 23 10 13  
  Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti 57 25 32  
  z toho Církev římskokatolická 53 23 30  
  Církev československá husitská - - -  
  Českobratrská církev evangelická - - -  
  Náboženská společnost Svědkové Jehovovi - - -  
  Pravoslavná církev v českých zemích - - -  
  Bez náboženské víry 53 28 25  
  Neuvedeno 141 71 70  

 

 Domovní fond        
Želetice - obec/město (okr. Znojmo)   Období:  26.3.2011
           
  Celkem rodinné domy bytové domy ostatní budovy
Domy úhrnem 133 130 1 2
Domy obydlené 106 104 1 1
z toho podle vlastnictví domu fyzická osoba 93 93 - -
obec, stát 3 1 1 1
bytové družstvo - - - -
spoluvlastnictví vlastníků bytů 10 10 - -
z toho podle období výstavby nebo rekonstrukce domu 1919 a dříve 29 28 - 1
1920 - 1970 31 31 - -
1971 - 1980 9 9 - -
1981 - 1990 12 12 - -
1991 - 2000 13 13 - -
2001 - 2011 11 10 1 -

 

Data z Veřejné databáze ČSU        
             
   Vyjíždějící do zaměstnání a škol      
  Želetice - obec/město (okr. Znojmo) Období: 26.3.2011  
             
    Celkem    
  Vyjíždějící celkem 58    
  v tom vyjíždějící do zaměstnání 42    
  v tom v rámci obce 3    
  do jiné obce okresu 33    
  do jiného okresu kraje 4    
  do jiného kraje 1    
  do zahraničí 1    
  vyjíždějící do škol 16    
  v tom v rámci obce 3    
  mimo obec 13    

 

Data z Veřejné databáze ČSU        
             
   Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností
  Želetice - obec/město (okr. Znojmo)   Období:  26.3.2011
             
    Celkem rodinné domy bytové domy ostatní budovy
  Obydlené byty celkem 110 104 5 1
  z toho právní důvod užívání bytu ve vlastním domě 91 91 - -
  v osobním vlastnictví - - - -
  nájemní 8 2 5 1
  družstevní - - - -
  z toho s počtem obytných místností 1 7 3 4 -
  2 7 7 - -
  3 32 31 1 -
  4 27 26 - 1
  5 a více 32 32 - -

 

Data z Veřejné databáze ČSU        
             
   Hospodařící domácnosti podle typu    
  Želetice - obec/město (okr. Znojmo) Období:  26.3.2011
             
    Hospodařící domácnosti  
  Hospodařící domácnosti celkem 114  
  v tom: tvořené 1 rodinou 67  
  v tom úplné bez závislých dětí 28  
  se závislými dětmi 27  
  neúplné bez závislých dětí 11  
  se závislými dětmi 1  
  tvořené 2 a více rodinami 4  
  domácnosti jednotlivců 40  
  vícečlenné nerodinné domácnosti 3  

 

Data z Veřejné databáze ČSU        
             
   Obyvatelstvo podle národnosti      
  Želetice - obec/město (okr. Znojmo)   Období:  26.3.2011
             
    Celkem muži ženy  
  Obyvatelstvo celkem 274 134 140  
  z toho národnost česká 165 80 85  
  moravská 55 27 28  
  slezská - - -  
  slovenská - - -  
  německá - - -  
  polská - - -  
  romská - - -  
  ukrajinská - - -  
  vietnamská - - -  
  neuvedeno 50 25 25