Menu
Obec Želetice
Obec Želetice okres Znojmo

Letecké snímky Želetic s podrobnými prohlídkami míst v obci 

 

Historie

Divadelní spolek Želetín

DivadloV roce 1807 byla v Želeticích otevřena české obecná škola financovaná Ústřední matici školskou. Česká škola se stala oporou obyvatel, kteří zůstali věrni své národnosti a vychovávala děti v uvědomělé a hrdé české občany. . Po roce 1918 byla německá škola zrušena. Vyučovalo se jen v české obecné škole. V roce 1921 byla v Želeticích zřízena Česká státní měšťanská škola. Do obce přibylo několik nadšených českých učitelů a jejich zásluhou, se poněmčené Želetice, pomalu stávaly kulturním střediskem celého školního obvodu. V uvědomovací a dá se říci vpravdě buditelské práci pomáhalo i ochotnické divadlo. Ochotnické divadlo bylo jednou z činnosti místní organizace Národní jednoty.                         První české divadelní představení "V červáncích svobody" bylo sehráno 30. října 1922. Potom následovala celé řada her. které třebaže neměly vždy velké literární hodnoty, přispívaly. ke kulturnímu a společenskému životu vesnice. Nutno též poznamenat, že výtěžek z divadelních představeni pomáhal k provozu matiční mateřské školy.

V dalších letech byly hrány hry:
Z českých mlýnů - Blázinec v prvním poschodí - Kráska ze Šumavy
Krejčí kavalír - Palackého třída 27 - Maryša - Vojnarka - Charleyva teta
a ještě celá řada dalších her.
Hrálo se ochotnické divadlo ve prospěch Sboru dobrovolných hasičů. Repertoár se nezachoval.
 
Začínalo se báchorkou J.K. Tyla "Tvrdohlavá žena." Do čela divadelního souboru byl postaven mladý režisér Jaroslav.Seidl, který vedl soubor dalších třicet let. Následovaly hry G. Preisové "Její pastorkyna" a "Gazdina,roba". Tehdy populární Sládci" Turečka-Jizerského potěšili diváky v dalším představení. Ke stému výročí smrti J.K. Tyla byl uveden Strakonický Dudák. V roce 1951 zkusil soubor hru se zpěvy Kubika-Halové: "Podzimní píseň lásky". Následovala "Potštejnská romance " Rudolfa Pivce. Ke stopadesátému výročí narození J. K_ Tyla uspořádali diyadelníci  OB v Želeticích přehlídku divadelních ochotnických souborů: "Ochotnická jeseň 1958"

Na přehlídce hráli divadelní kolektivy a z okolních obci: Tvořihráze, Prosiměřic a Mikulovic. Domácí soubor nastudoval hru A. Jiráska "Otec".     .Ve spolupráci s amatérským autorem-divadelníkem Stanislavem Tvarůžkem z Velkého Meziříčí byla uvedena. jeho hra "Selská balada". Ještě v tomto roce připravil soubor poprvé představení pro dětského diváka. "Aladinova kouzelná lampa" napsaná pro loutky, se dětem líbila i v podáni živých herců. .

Rok 1960 zahájili Želetičtí divadelníci akcí "Divadelní zima". Během tří týdnů hrál na jevišti Želetického Kulturního domu Divadelní soubor ZK ROH První brněnské strojírny Brno, Státní zájezdová scéna Praha, Divadelní odbor Klicpera z Tvořihráze. Závěr přehlídky patřil domácímu souboru, který uvedl"Maryšu" bratří Mrštíků. Inscenace známé hry z prostředí moravské vesnice se souboru vydařila. Hra byla vybrána na III. okresní divadelní přehlídku do Hodonic. Krajská porota - předseda Dr..Dopita - doporučila a soubor se zúčastnil s "Maryšoul  II. krajského festivalu divadelních souborů v Adamově. Z krajské přehlídky postoupil Želetický soubor do ústředního kola vesnických divadelních souborů.

 19. května 1960 vystoupil, jako reprezentant Jihomoravského kraje Želetický soubor na přehlídce v Kroměříži. Posuzování inscenace ústřední porotou bylo velice přísné. Některé nedostatky byly tvrdě kritizovány. Přesto porota uznala prospěšnost divadelního kolektivu na vesnici.

Poslední hrou želetických ochotníků před druhou světovou válkou byla hra M. Maeterlincka:"Stilmondský starosta",hraná na jaře v roce 1938.V říjnu 1938 byly Želetice připojeny k Sudetům a obsazeny německým vojskem.  - Konec Českého divadla.

V létě 1947 se rozhodla tehdejší svazácká skupina, že naváže ne tradice ochotnického divadla z let po první světové válce. Nebylo znalostí ani zkušeností, ale bylo odhodlání. Jako první byla vybrána hra "Srdce na kovadlině" V sále hostince "U Svobodů" postaveno jeviště. Na sudy od piva byly položeny desky a scéna se "vyrobila".z několika malovaných rámových kulis, které zůstaly z jeviště Národní jednoty. Většinu kulis, které byly uskladněny v bývalé škole, použili němečtí vojáci jako střelecké terče.  11. února 1948 se uskutečnilo první představení mládežnického divadla. I když hra neměla valné literární hodnoty a výkony herců byly opravdu začátečnické, návštěvníci byli spokojeni. Následovaly hry: "Buď anebo ....". "Celá ves se směje", "Odpouští našim viníkům."      

Od podzimu 1949 spolupracovalo mládežnické divadlo souborem TJ Sokol v Horních Dunajovicích.. Výsledkem bylo uvedení dramatizace Jiráskových "Psohlavců". Touto hrou byl otevřen Kulturní dům v Želeticích, adaptovaný z bývalého hostince. Byl vybudován velký sál s prostorným jevištěm. Šatny byly dostavěny později. Kulisy dodal odborný závod "Alois Drobný" z Místku. Dalšími hrami Želetických a Dunajovických ochotníků byly: "Lucerna", "Palackého třída 21", "Divotvorný klobouk". V téže době sehráli Zeletičtí ochotníci samostatně hru F.S.Tůmy "Gorali" a Svobodova "Posledního muže" v režii Jaromíra Kapinuse.  V roce 1953 změnil divadelní soubor svého zřizovatele a mládežnické divadlo se změnilo na Divadelní soubor Osvětové besedy v Želeticích. Jádrem souboru se stalo několik pracovníků místního JZD a učitelů školy.

Účast na ústřední přehlídce byla vrcholem v činnosti Želetických ochtníků. V roce 1961 se diváci smáli "Ženitbě" N.V. Gogola. Následovala hra S. Radešínského "Vzbuďte mne v šest".

"Závěje Vladimíra Hurbana Vladimírova, hru z prostředí slovenské vesnice v Chorvatsku, uviděli diváci v roce 1962. Pro děti byla sehrána "Pyšná princezna". Nepodařeným představením byla "Tři hrabata najednou" V.K. klicpery. Děti se bavily při pohádce "Zakletý kačer" od M. Kanové. Velmi úspěšná inscenace pohádky. M. Balucki - "Pan radní si neví rady" - hra nastudovaná v roce 1964.

Šetkrát byla reprízována hra Emila Zoly !dědicové strýce Rabourdina" v březnu 1965. byla též hrána na VIII. přehlídce divadelních souborů okresu Znojmo v Milíčovicích.

Hru Casony "Ines de Castro" vidělo v roce 1966 asi 1000 diváků. Hra byla zařazena na IX. okresní divadelní přehlídku v Hlubokých Mašůvkách.  Za roli Inés byla odměněna cenou za nejlepší ženský herecký výkon Libuše Konečná ze  želetického souboru. Režisér této hry Jaroslav Seidl obdržel cenu za nejlepší režii.

Známá báchorka M. Kubátové "Jak přišla basa do nebe" se objevila na želetickém jevišti v roce 1967. Velice úspěšné představení. Hrála se šestkrát, včetně představení na okresním divadelním festivalu.

V roce 1969 byla sehrána hra F.F. Šamberka "Josef kajetán Tyl". Pro děti pak pohádková hra A. Hodana "Zelená perla". Zaujala malé i velké diváky.

Na výroční členskou schůzi JZD Želetice přišel dobrý voják Švejk na začátku roku 1970. Hrály se "Švejkoviny" - několik scén "Z Dobrého vojáka Švejka". Velice úspěšný večer - vděčné publikum.

Hlavní hrou tohoto roku je "Sluha dvou pánů" C. Coldoniho. na okresní přehlídce převzal cenu za nejlepší mužský herecký výkon člen želetického souboru František Moučka za roli Trufaldina.

Hra Aloise Jiráska "Kolébka" byla sehrána v roce 1971. Molierova veselohra "Měšťák šlechticem" se stala jednou z nejlepších inscenací souboru. V roce 1972 ji vidělo skoro 700 diváků. Další Molierovou hrou byl "Chudák manžel na jaře 1973.

"Kutnohorští havíři" J.K. Tyla se bouřili na jevišti v Želeticích v roce 1974.. Hra. neměla velkého úspěchu. V roce 1975 hrána" Noc na Karlštejně" od Jaroslava Vrchlického. Děti potěšila "Popelka" Lichvardové-Lokvencové v roce 1977. Bylo to představení ochotnického dorostu.

Po dvaadvaceti letech se v roce 1978 vrátil Strakonický dudák", národní báchorka J.K. Tyla. Představení bylo diváky vřele přijato. Další pohádku sebral soubor v roce 1979, a to "Princeznu a sedm bohatýrů" od Františka Pavlíčka.

O oblibě ochotnického divadla v Želeticích a okolí svědčí fakt, že pravidelní návštěvníci divadelních představení si vyžádali v lednu 1968 nastudování Jiráskovy "Lucerny". Přesto, že hra je velice známá, bylo představení nadšeně přijato. Na divadelní představení do Želetic byli návštěvníci sváženi autobusy ze širokého okolí. Soubor s nastudovanými hrami. zajížděl do obcí znojemského okresu.

Ke společenskému životu obce přispíval divadelní soubor OB. pořádáním ochotnických plesů, které byly vždy hojně navštíveny Rovněž výstavky fotodokumentace, konané při různých příležitostech byly oblíbeny. Želetičtí ochotníci spolupracovali s Divadelním odborem "Klicpera" ve Tvořihrázi, ZK ROH Avia  Čakovice,  ZK ROH První brněnské strojírny Brno. Jejich divadelní soubory v Želeticích vystupovaly.

Dobrá byla i spolupráce s MNV, vedením místního JZD a školou, které ochotnici pomáhali při představeních žákovského divadla. Po celou dobu trvání souboru se jeho členové vzdělávali. Pravidelně navštěvovali různé školení pro režisérské, maskérské, scénografické a j. Organizovali společné návštěvy profesionálních divadel, okresních přehlídek a jiných divadelních akcí. Návštěvy ochotnických představení v okolních obcích byly samozřejmostí. Vedoucí souboru pravidelně navštěvoval Jiráskův Hronov i přehlídky ve Vysokém n/Jizerou. Těchto přehlídek se zúčastnilo i několik členů souboru.

V roce 1979 byla činnost divadelního souboru přerušena pro havarijní stav Kulturního domu. 1990-93 demolice KD a likvidace jevištního zařízení. 1999 - založen Přípravný výbor Divadelního spolku ŽELETÍN a zaregistrován DS ŽELETÍN u Ministerstva vnitra České republiky. "Večer seniorů" 1999 - první vystoupení členů DS s recitačním pásmem "Stáří je podzim lidský". Rok 2000 - Obecní úřad zřídil ve staré škole malý divadelní sál, /kapacita 110 diváků/, jeviště a zakoupil základní  jevištní zařízeni. V dubnu 2000 - zahajovací představení -pohádková hra J.Seidla: "O princi Lumírovi". Nečekaný zájem veřejnosti - 6 repríz. Prosinec 2000 -druhá hra DS ŽELETÍN - J.Seidl:" PRO MADLENKU" , obrázek z doby probuzenecké o 3 jednáních. úspěšné představení, 5 repríz, další se připravují.

V roce 2001 uvedl DS ŽELETÍN národní báchorku J.K.Tyla - Strakonický dudák. Všechna představení byla hojně navštívena.

Rok 2002: J. Seidl - letní romance, veselohra, která pobavila mnoho diváků ze širokého okolí - 6 repríz.

K osmdesátiletému výročí prvního českého ochotnického divadla v Želeticích  (30.10 1922) nastudoval DS ŽELETÍN  "LuCERNU" A. Jiráska. Všechna představení byla vyprodána během dvou dní. Byla to důstojná oslava důležitého jubilea v dějinách obce.

Rok 2003: J. Seidl: Kouzelná píšťalka, pohádková hra - záslužná práce ochotníků - snaha přivést do divadla dětského diváka. Téhož roku se objevila na jevišti DS ŽELETÍN veselohra N.V.Gogola "Ženitba" Jednalo se o jednu z nejúspěšnějších her souboru (7 repríz). Na přání diváků byla opět reprizována "Lucerna".

Rok 2004: Velkého úspěchu dosáhli želetičtí ochotníci s hrou A. a V. Mrštíků "Maryša", stejně jako tomu bylo v roce 1960, kdy s "Maryšou" postoupili na celostátní přehlídku vesnických divadelních souborů v Kroměříži. Na podzim tohoto roku se diváci želetického divadla výborně bavili při hře Moliére: "Měšťák šlechticem". Přijíždějící diváci  ze stále větší vzdálenosti, což svědčí o oblibě ochotnického divadla.

Pravidelným návštěvníkem premiér DS ŽELETÍN je poslanec evropského parlamentu  PhDr. Vladimír Železný, který souboru přispěl na vybavení jeviště částkou 46 500 Kč. Pan poslanec s chotí jsou vděčnými diváky a soubor je vždy rád uvítá.

Spolupráce Obecního úřadu a DS ŽELETÍN je příkladná, za což patří obecnímu zastupitelstvu uznání a dík. Rovněž spolupráce s AGRA Horní Dunajovice a.s.  v Želeticích a DS ŽELETÍN je velmi dobrá, pro amatérské divadlo prospěšná a divadelníci jsou za ni vděčni.

V roce 2014 převzal režii po Jaroslavu Seidlovi Rostislav Rucki.  

V dubnu 2016 zemřel režisér pan Jaroslav Seidl.

V listopadu 2020 zemřela dlouholetá členka souboru paní Libuše Konečná. 

Obec

Aktuální počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
zataženo 15 °C 11 °C
zataženo, mírný severozápadní vítr
vítrSZ, 6.29m/s
tlak1017hPa
vlhkost70%

Kalendář svozu odpadů 2022

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Obsazenost chatkového areálu

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2